تحقیق در مورد تورم

تورم چیست؟

روشن است که این تعریف بیشتر ریشه یابی پیدایش تورم را مورد توجه قرار داده ... از مجموع نظریات و تحقیقات دانشمندان علم اقتصاد چنین استفاده می شود که انگیزه ها و ...

تورم چیست؟همه چیز درباره تورم (مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران)

به گوش هر ایرانی حداقل یکبار کلمه تورم رسیده، با این حال در این میان افرادی هستند که با معنا و مفهوم آن آشنایی کامل ندارند هدف ما از انتشار این مقاله این است که بگوییم ...

تورم، عوامل، و راهكارهاي مقابله با آن در ايران - SID.ir

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تورم، عوامل، و راهكارهاي مقابله با آن در ايران.

بررسی روند و علل تورم در ایران در سال‌های (1391-1389)و اقدامات ...

اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮرم اﻧﺘﻈﺎري وزن ﺑﺎﻻﺗﺮي داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻮرم ﺳﺎﺧﺘﺎري را ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده .اﻧﺪ. ﻧﮑﺘـﻪ ﺣـﺎﺋﺰ. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺗﻤﺎم.

دانلود مقالات ISI تورم: 776 مقاله isi انگلیسی + ترجمه فارسی

دانلود مقالات isi انگلیسی درباره تورم با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس دایرکت ... در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با ...

مقالات مرتبط با تورم - نورمگز

جهت استفاده راحت تر، برنامه موبایلی نورمگز را دریافت کنید. دانلود نسخه اندروید. کلیدواژه تورم ‏/ (455 مقاله).

اقتصاد به زبان ساده: تورم چيست؟ - تابناک | TABNAK

به گزارش «تابناك»، باسط حافظي با انتشار مقاله اي در وبلاگ خود به اين مساله پرداخت: تعریف تورم: تعریف های مختلفی از تورم به عمل آمده، که همه آنها ...

تورم چیست؟ هر آنچه که باید درباره تورم بدانید - ارزدیجیتال

اصلی‌ترین پاسخ به این سوال یک کلمه است: تورم. با ارزدیجیتال در ادامه این مقاله همراه باشید تا جنبه‌های مختلف این اصل اقتصادی را به زبان ساده ...

در مورد تورم و علل پیدایش آن چه می دانید؟ - سرپوش

تورم،نرخ تورم،تورم چیست،تورم در ایران،نرخ تورم بانک مرکزی,تعریف تورم،شاخص تورم،انواع تورم،تحقیق در مورد تورم،مقاله تورم,دلایل تورم در ایران،تورم در ...

تعیین عوامل تأثیرگذار بر تورم و طراحی سیستم هشداردهنده تورم ...

اﺳﺖ. درواﻗﻊ،. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي. اﻗﺘﺼﺎدي،. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. و. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﻣﺘﻌﺪد. ﻧﺎ. اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ. در. ﻣﻮرد. ﺗﻮرم ... ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار. ﮔﯿﺮد،. ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ. ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ. ﺣﺎﺻﻞ. ﺷﻮد. (. ﻗﺎﺳﻤﯽ،. 1388. ). ﺑﺮ. اﯾﻦ. اﺳﺎس. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ.

تحقیق در مورد تورم - دانلود مقاله

در نظریه‌‌های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می‌کنند: ۱) تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین ۱ تا ۶ درصد، ...

نگاهی دوباره به تورم در ایران: رویکرد - فصلنامه مطالعات اقتصادی ...

مورد. مطالعه. در مباحث تورم است. تحقیق حاضر با تکیه بر داده. های دوره زمانی ). 1332. تا. 1331. ( به بررسی عوامل مؤثر بر تورم، به. عنوان یکی از. مهم. ترین چالش.

بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از ...

در این مقاله عوامل تأثیر‌گذار بر تورم با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (STR) در اقتصاد ایران طی دوره‌ی 87-1338 مورد بررسی قرار می‌گیرد. ... نتایج حاصل شده، فرضیه‌ی اصلی تحقیق مبنی بر توانایی بیش‌تر مدل رگرسیونی ...

روند نرخ تورم طی سالهای اخیر، علت‌شناسی و ارائه راهکارهای اجرایی ...

از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﻮرم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ. ﻲ. ﺗﻮرم ﺑﺎ ﻣﻨـﺸﺎء ﺗﻘﺎﺿـﺎ. ،. ﺗﻮرم ﺳﺎﺧﺘﺎر. ،ي. اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣ. ﻲ. و ﺗﻮر. م. ﺣﺎﺻﻞ. از ﻓﺸﺎر ﻫﺰ ... ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﭘﻮﻟﻲ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ. -. ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد.

بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ايران مبتنی بر رويکرد ميانگين ...

قيمت كاالهاي وارداتي با احتمال 100 درصد تاثير مثبت و حتمي بر تورم در اقتصاد ايران. دارد. در رتبه ... به ترکيب ساير متغيرهايي دارد که در کنار متغير مورد نظر در معادله تورم وارد مي گردند. در ... مجله تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، شماره49، صص.

اصل مقاله 433.35 K

ﮔﺬاري ﺑﺮ ﺗﻮرم ﺑﻮده و در ﮐﻨﺎر آن ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮرم را ﻧﯿـﺰ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ. ﻗﺮار داده ... ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ. -1. -2. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﺗﻮرم از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻼن آن ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ . در ﻣﻮرد ...

ترجمه مقالات درباره تورم - ترجمه فا

دانبود رایگان مقالات انگلیسی در مورد تورم (Inflation) با ترجمه فارسی تورم: تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت ...

بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس ...

نتایج تحقیق نشان می-دهد که بین متغیرهای مورد بررسی و نرخ تورم یک رابطۀ متقارن و مثبت وجود دارد؛ به عبارت دیگر در سطوح تورمی بالاتر شدت اثرگذاری متغیرهای ...

مقالات ISI پیش بینی تورم : 143 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در این صفحه، تعداد 143 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع پیش بینی تورم آرشیو شده است که شما می توانید ...

پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از ...

در ادامه مقاله، ابتدا به علل پیدایش تورم اشاره می شود و سپس در راستای پاسخ به سوال اصلی مقاله در مورد روند آتی قیمت ها از شبکه عصبی مصنوعی استفاده می شود. از اینرو ...

دانلود رایگان مقاله ISI تورم به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود ISIDL

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی انتظارات (کاهش) لنگر تورم طولانی مدت خانوارها – الزویر ۲۰۲۰. مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی انتظارات (کاهش) لنگر تورم ...

تعیین عوامل موثر در ایجاد تورم پولی و چگونگی مهار آن در ایران ...

دراین تحقیق به منظور تعیین متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر تورم کشور و محاسبه ی میزان تاثیر هر یک در افزایش آن، از داده های سالانه طی دوره ی 1382- 1338 در مورد ...

تورم (اقتصاد) - ویکی فقه

در مورد تفکیک قلمرو انواع تورّم، توافقی بین صاحب‌نظران اقتصادی وجود ندارد؛ مثلا برای تورّم خفیف، "افزایش بین ۱ تا ۶ درصد" ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در اﯾـﺮان ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده - فصلنامه پژوهش‌های ...

ﻗﻄﻌﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮرم ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي دﺳﺖ ﯾﺎﻓـﺖ و اﯾـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ در ﻣـﻮرد ﻫـﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ. ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي آن ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان اﺳﺖ و در واﻗﻊ ...

تحقیق در مورد تورمدسته: اقتصاد
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 15 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

تورم به عنوان یكی از مشكلات موجود در اقتصاد كه همواره موجب نگرانی دولتمردان هر كشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

تورم به عنوان یكی از مشكلات موجود در اقتصاد كه همواره موجب نگرانی دولتمردان هر كشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان معلول ساز و كارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم علت بسیاری از پدیده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلكه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مطرح باشد. بدون شك پدیده ای با این ابعاد برای هر دولتی بسیار قابل توجه است لذا به ترتیب به موارد زیر پرداخته می شود:

الف) تعریف تورم

ب) انواع تورم

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

د) تورم در ایران و دیدگاههای مختلف در رابطه با آن

فهرست مطالب

مقدمه

الف) تعریف تورم

ب) انواع تورم

ب-1) از دیدگاه میزان تورم

ب-2) از دیدگاه عوامل موثر بر تورم

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

د) تورم در ایران

بررسی روند تورم در ایران

1- قبل از 1338

2- طی دوره1338-57

3- تورم طی دوره 67-1358

4- روند تورم در طول برنامه اول توسعه (72-1368)

5- روند تورم در طول برنامه دوم توسعه (78-1373)

6- تورم در طول سالهای82-

بررسی سیاستهای اتخاذ شده در قبال تورم و بررسی اثرات آن

1- كنترل نقدینگی

2- تثبیت نرخ ارز

3- افزایش واردات

4- ایجاد صندوق ذخیره ارزی

5- تثبیت قیمت كالاهای ضروری

منابع

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

نام محصول :تحقیق در مورد تورم
شناسه کالا :PR12480
فروشنده :سل یو - sellu
قیمت :7700 تومان

محصولات مرتبط

بررسی دینامیکی تورم

مدیریت تورم,علل تورم,بررسی دینامیکی تورم

بررسی دینامیکی تورم

دسته: مدیریت بازدید: 20 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 379 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 مجموعه ی پاور پوینت حاضر به بررسی جامع تورم در ادوار مختلف ، علل تورم ، عوامل اثر گذار بر تورم ، رابطه ی اقتصاد ، تورم و گرانی و به همراه نمودار ها و تحلیل های مربوطه می پردازد قیمت فایل فقط 6,500 تومان اهم مطالب مجموعه ی حاضر : موضوع:بررسی دینامیکی تورم انواع تورم بر اساس علت تورم ناشی از تقاضا تورم ناشی از فشار هزینه انواع تورم بر اساس شدت 1 تورم خفیف یا خزنده 2 تورم ملایم: 3 تورم شدید: 4 تورم بسیار شدید: آثار اقتصادی تورم اثر تورم بر تخصیص منابع علل افزایش تورم .

پاورپوینت تورم، بهره وری و توزیع درآمد

پاورپوینت توزیع درآمد و توسعه,پاورپوینت تورم، بهره وری و توزیع درآمد

پاورپوینت تورم، بهره وری

دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2079 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 دانلود پاورپوینت با موضوع تورم، بهره وری و توزیع درآمد، در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل اثر افزایش تقاضا، اثرانتقال منحنی عرضه، اثر تورم بر سطح محصول و اشتغال، اثر تورم بر سطح محصول، دستمزد ها، قیمتها و بهره وری، دستمزد ها، قیمتها و بهره وری، استخراج رابطی دستمزدقیمت و بهره وری، تصویر موضوع در تابع تولید کاب داگلاس، هزینی کار هر واحد قیمت فایل فقط 9,900 تومان دانلود پاورپوینت با موضوع تورم، بهره وری و توزیع درآمد ، در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: اثر افزایش تقاضا اثرانتقال منحنی عرضه اثر تورم بر سطح محصول .

پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران

پاورپوینت تورم,,پاورپوینت در مورد تورم,پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران

پاورپوینت تورم و دلایل

ایجاد آن در اقتصاد ایران دسته بندی : جزوه گوناگون پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایرانفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید:16علل و ریشه های تورم در ایرانتورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش پول برخی اقتصاددانان تعاریف دیگری نیز ارایه داده اند: افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت ها نکته اساسی که باید به آن توجه کرد آن است که وجود تورمی ملایم برای رشد اقتصادی لازم و ضروری است چراکه این امر به بنگاههای تولیدی انگیزه لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی را می دهد بنابراین صفر کردن تورم به هیچ وجه مطلوب نمی باشد بلکه در اقتصاد هدف آن.

بررسی شاخص های اقتصاد مقاومتی، تورم

بررسی شاخص های اقتصاد مقاومتی,بررسی شاخص های اقتصاد مقاومتی، تورم

بررسی شاخص های اقتصاد

مقاومتی، تورم دسته بندی : علوم انسانی اقتصاد بررسی شاخص های اقتصاد مقاومتی، تورم دسته بندی: علوم انسانی اقتصاد تعداد مشاهده: 162 مشاهده فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 30 حجم فایل: 868 کیلوبایت قیمت: 10,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود راهنمای استفاده: بررسی شاخص های اقتصاد مقاومتی، تورم محتوای فایل دانلودی: بررسی شاخص های اقتصاد مقاومتی، تورم شاخص های سه گانه در تایید مقاوم شدن اقتصاد - ایسنا شاخص های امیدوارکننده رشد اقتصادی ، اشتغال و کاهش تورم حاکی از آن است که برخی طبق بررسی شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی ، درخصوص تحقق.

بررسی اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانك رفاه

بررسی اثرات نااطمینانی تولید ناخالص,بررسی اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانك رفاه

بررسی اثرات نااطمینانی تولید

ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه دسته: مدیریت بازدید: 11 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 538 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 166 چکیده ، مقدمه، منابع، تمام فصل ها،فهرست قیمت فایل فقط 39,600 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود چکیده ، مقدمه، منابع، تمام فصل ها،فهرست قیمت فایل فقط 39,600 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود مقاله اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مقاله اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه ۹۰۳ - بررسی روند تغییرات تولید ، تورم و تحولات سیستم بانکی ایران طی اثرات نااطمینانی.

مرجعsellu
برچسب ها
4.4/5 (18 امتیاز)
قیمت :7700تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده